logo

Nyborg bibliotek 100 år

Ved Nyborg Biblioteks 100års jubilæum i 2002, blev også bygningerne fra 1939 hædret:

”Et byggeri, der arkitektonisk blev løst så fornemt, at Nyborg kom på verdenskortet”

- Borgmester i Nyborg, Jørn Terndrup. I jubilæumsskrift for Nyborg Bibliotek i 2002.

nyborg bibliotek læsesalen 1959

”… et epokegørende hovedværk inden for en ny bibliotekstype, der (…) forenede en traditionel og moderne opfattelse af bibliotekets folkeoplysende og kulturformidlende rolle”

- Nan Dahlkild, Danmarks Biblioteksskole. I jubilæumsskrift for Nyborg Bibliotek i 2002.