logo

Ved indvielsen i 1939

Nyborg Biblioteks nuværende bygning blev indviet i 1939. Det skabte overskrifter i de lokale aviser og i biblioteksverdenen, da biblioteket var banebrydende ved sin moderne udformning.

set fra torvet

”Der er nu skabt alt det, man kan forvente af et moderne Bibliotek; Plads, Sol, Lys og Luft, hensigtsmæssige og rummelige Lokaler, og samtidig er der i den smukke Bibliotekspark skabt en Ramme af Skønhed og Opmuntring i det daglige Liv”

– Nyborg Socialdemokrat, 4. oktober 1939

”Bibliotekets nye Lokaler er noget af det smukkeste og mest moderne i sin Art, en hel Revolution fra de trange og langt fra tidssvarende Forhold i Mads Lerches Gaard”

– Fyens Stiftstidende, 17. september 1939.

 

”Der er gaaet sære Frasagn om en til Ødselhed grænsende Flothed i Monteringen og Udstyret af denne Biblioteksbygning, der i sit Ydre har vakt Opmærksomhed ved sin Prunkløshed. (…) Indvendig vil Folkebiblioteket imidlertid aftvinge Beundring; og vel ogsaa i nogen Grad Forundring (...) over, at et saa raffineret Udstyr nu ogsaa virkelig var nødvendig.”

– Nyborg Avis, 16. september 1939.

”… et Hus, indenfor hvis beskedne Ydre et Folkeoplysningsarbejde kan udføres i Omgivelser præget af Aand og Finhed”

– Bogens Verden, 1939.