logo

Fredning 1986

I 1986 blev Nyborg Biblioteksbygning erklæret fredet.

Nyborg Biblioteksbygning er dermed den første bygning i dansk fredningshistorie, der er blevet fredet i arkitektens levetid.

nyborg bibliotek set fra haven

”Bygningerne og haveanlægget har siden [biblioteket blev bygget] været anerkendt for deres arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Således er projektet i 1940 blevet belønnet med den Eckersbergske Medalje. Fredningsstyrelsen er af den opfattelse, at biblioteket med dets omgivende haveanlæg repræsenterer de ganske særlige kvaliteter, som er en forudsætning for en fredning.”

- Fredningsstyrelsen, 15. marts 1985.