logo

Litteratur:

Biblioteket i tid og rum : arkitektur, indretning og formidling
Nan Dahlkild
Emne: folkebiblioteker ; biblioteker ; biblioteksbygninger ; biblioteksindretning ; indretning ; historie ; arkitektur ; Danmark ; 1900-1999 ; 2000-2009 ; 2010-2019
Niveau: fagligt niveau ; alment niveau
Indhold: Biblioteket som sted: tilgange og teorier ; Biblioteket i verden - verden i biblioteket: den internationale udvikling ; Stedets ånd og den skandinaviske stil: den nordiske udvikling ; Bibliotekskatedraler, [...] lejebiblioteker, læseforeninger og de første folkebiblioteker ; En åndelig lysstation: kulturdebat, arkitektur og bibliotekspolitik i det 20. århundredes første halvdel ; Biblioteket som hjem: historiske stilarter, skønvirke og bedre byggeskik 1899-1927 ; Biblioteket som videnstempel: klassicisme og monumental modernisme 1927-1939 ; Det åbne biblioteksrum: funktionel tradition og moderat modernisme 1939-1943 ; Fra oplysningens hjem til oplysningens institution: tendenser i det 20. århundredes første halvdel ; Ingen spærrende vægge, ingen besværlige trapper, ingen lukkede døre: kulturdebat, arkitektur og bibliotekspolitik i det 20. århundredes anden halvdel ; Knaphed og fortsættelse af den funktionelle tradition 1944-1963 ; Bredt, lavt og fladt 1956-1978 ; Biblioteket som torv 1979-1992 ; De nye kulturhuse 1993-2010 ; Mellem oplysning og oplevelse: tendenser i det 20. århundredes anden halvdel ; Projekter og konkurrencer ; Udsmykning og visuel identitet ; Biblioteket i tid og rum ; Muligheder og perspektiver

 

Nan Dahlkild: Åbningen af biblioteksrummet. De formative år i danske folkebibliotekers arkitektur i det 20. århundredes første halvdel. PhD-afhandling, Danmarks Biblioteksskole 2006.

Nan Dahlkild: “Library Spirit and Genius Loci: The Architecture and Design of Nyborg Public Library as an Example of the Scandinavian Style”. In: Library Spirit in the Nordic and Baltic Countries. Historical perspectives. Ed. by Martin Dyrbye et al., Tampere, HIBOLIRE, 2009, p. 67-74.

Jan Witzel (red.): Arrestforvarerens drenge – og andre historier om Nyborg Bibliotek. Nyborg Bibliotek 2002.

Erik Møller: Med blyant og pensel. Erik Møllers Tegnestue 1985.

Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980.

 

Hent litteraturliste